15/01/2018

De combinatie van mantelzorg en werk

Het fenomeen mantelzorg bestaat al eeuwen, maar het begrip mantelzorg bestaat eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Het is relatief nieuw en veel mensen weten dan ook niet precies wat mantelzorg inhoudt. Mantelzorg is onbetaalde zorg die bedoeld is voor zieke familieleden of vrienden. Het gaat hier meestal om chronisch zieken en zij hebben dus veel en intensieve zorg nodig.

Veel mensen weten niet dat mantelzorg in Nederland vrij normaal is, we hebben ongeveer 3,7 miljoen mantelzorgers in Nederland en ongeveer 12,5 procent van de werknemers in Nederlanders verlenen mantelzorg. Dit is een grote groep mensen waarmee eigenlijk maar weinig rekening wordt gehouden. Vooral werkgevers zouden te weinig rekening houden met de taken die mantelzorgers hebben en op het werk teveel eisen stellen.

Werkende mantelzorgers verlenen in Nederland ongeveer 17 uur per week mantelzorg en uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat veel werkende mantelzorgers de combinatie van werk en mantelzorg als zwaar tot erg zwaar ervaren. Het komt dan ook geregeld voor dat werkende mantelzorgers overspannen raken of moeite hebben om een van beide taken naar behoren uit te voeren.

De overheid is in 2009 gestart met het project Werk en Mantelzorg. Met dit project wil de overheid proberen betere arbeidsomstandigheden te creëren voor mantelzorgers. De reden hiervoor is simpel: het arbeidstekort zal in de komende jaren waarschijnlijk toenemen in Nederland en het is dus belangrijk dat mensen die mantelzorg verlenen ook probleemloos deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Er zijn inmiddels dankzij het project Werk en Mantelzorg verschillende bedrijven en instanties opgestaan die als ambassadeur van het project willen dienen. Bedrijven en instanties als Menzis, Isala, Microsoft en het Waterland Ziekenhuis willen het combineren van werk en mantelzorg stimuleren en zij bieden dus mantelzorgvriendelijke arbeidsomstandigheden creëren.

Zij doen dit onder meer door de omstandigheden bespreekbaar te maken, actief wettelijke verlofregelingen toe te passen en werknemers de gelegenheid te geven om op flexibele tijden te werken. Mantelzorgers zullen op die manier op moeilijke momenten worden ontlast en het zal ervoor zorgen dat er minder mensen overspannen raken door het verlenen van mantelzorg.