16/01/2018

Informatie over de thuiszorg

Thuiszorg is een initiatief dat mensen die zorg nodig hebben, maar wel op zichzelf willen blijven wonen, de mogelijkheid geeft om in een eigen woning zorg te ontvangen. Het is een initiatief dat bedoeld is voor ouderen, chronisch zieken en mensen met lichamelijke of verstandelijke handicaps.

Niet iedereen heeft dezelfde soort zorg nodig en daarom zijn er in de thuiszorg verschillende soorten zorg beschikbaar. Zo is het mogelijk om in een verzorghuis opgenomen te worden, waardoor mensen 24 uur per dag op afspraak zorg kunnen aanvragen. Daarnaast is het ook mogelijk gebruik te maken van dagverzorging. Dit is een vorm van zorg waarbij mensen een of meerdere dagen per week naar een verzorghuis te gaan en daar hulp te ontvangen. Het is ten slotte ook mogelijk om de zorg die in verzorghuizen wordt geboden thuis te ontvangen.

Mensen die aanspraak willen maken op thuiszorg zullen contact moeten opnemen met het dichtstbijzijnde CIZ-kantoor. Bij dit CIZ-kantoor zal men kijken of de aanvrager van thuiszorg in aanmerking komt om thuiszorg te ontvangen. Thuiszorg wordt over het algemeen door professionals verzorgd en zorg die verleend kan worden door familie en vrienden valt niet onder thuiszorg, maar onder mantelzorg.

Als je in aanmerking komt voor thuiszorg, dan zal dit worden gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ). De zorg kan na het toekennen worden ontvangen in natura of via het persoonsgebonden budget (PGB). Mensen die voor een PGB kiezen, zullen zelf zorg kunnen inkopen en dus zelf kunnen kiezen door welke instelling zij verzorgd willen worden. Het is echter nog maar de vraag of dit nog lang mogelijk is, het kabinet wil het PGB eigenlijk afschaffen en overgaan op een nieuw systeem.

Mensen die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen zullen het grootste gedeelte van de kosten vergoed krijgen, maar zij moeten wel een eigen bijdrage moeten leveren. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de grootte van het gezin, de leeftijd, het inkomen, de ontvangen zorg en de ontvangen hulpmiddelen en voorzieningen.