11/01/2018

Informatie over dementie

We krijgen door de babyboom na de tweede wereldoorlog steeds meer ouderen in Nederland en daardoor zal het aantal personen met dementie in Nederland de komende 20 jaar waarschijnlijk met ongeveer 45 procent toenemen.

De definitie van dementie is echter niet heel eenvoudig te geven. Het is geen ziekte met een eenduidig, vast patroon, maar het is een soort van verzamelnaam voor ziektes die leiden tot stoornissen in de hersenen. Het is dus niet altijd eenvoudig om een diagnose te stellen. Bij vermoedens van dementie wordt altijd aangeraden om een arts te raadplegen.

Dementie is een ziekte die in sommige gevallen genezen kan worden. Men spreekt dan ook wel van secundaire dementie. In zo’n geval is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen voor dementie en kan het probleem worden verholpen, bijvoorbeeld door extra vitamines toe te dienen, beter met slaapmiddelen of geneesmiddelen om te gaan of door uitdroging tegen te gaan.

Dementie kan helaas in vele gevallen echter niet genezen worden. In deze gevallen zijn er wel enkele mogelijkheden om de pijn te verzachten. Zo zijn er praatgroepen met lotgenoten en zijn er stichtingen die hulp en informatie bieden, zodat personen met dementie, hun familie en bekenden beter op de hoogte zijn van de ziekte en de gevolgen.

De symptomen van dementie worden over het algemeen onderverdeeld in twee categorieën. De zogenaamde symptomen van de eerste orde en symptomen van de tweede orde. Symptomen van de eerste orde zullen in de meeste gevallen het eerst optreden. Symptomen van de tweede orde kunnen in een later stadium van de ziekte optreden.

De symptomen die het eerst optreden zijn:

 • Geheugenstoornissen
 • Het verwarren van tijd, plaats en personen en taalstoornissen
 • Het verliezen van het herkenningsvermogen (bijv. van personen, voorwerpen of geuren)
 • Het verliezen van het vermogen om complexe handelingen uit te voeren
 • Stoornissen in de executieve functies en aandachtstoornissen.

Symptomen die daarna kunnen optreden zijn bijvoorbeeld

 • Het herhalen van zinnen of bewegingen
 • Het verzinnen van verhalen om vergeten zaken aan te vullen
 • Obsessief verzamelen
 • Achterdocht
 • Het vervagen van normen
 • Snelle stemmingswisselingen
 • Hallucineren
 • Denkstoornissen
 • Stoornissen in het gedrag en veranderingen in de persoonlijkheid.